jeziki 02jeziki 05jeziki 06jeziki 07jeziki 08

Partnerji

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija
http://www.zrs.upr.si

UP ZRS je raziskovalne inštitucija znotraj Univerze na Primorskem. Delovanje UP ZRS je interdisciplinarno usmerjeno (humanistične, družboslovne in naravoslovne vede), poseben poudarek pa je na proučevanju tematik Sredozemlja in severnega Jadrana. V okviru UP ZRS deluje Inštitut za biodiverzitetne študije, ki se ukvarjata z raziskovanjem biotske raznovrstnosti sredozemskega prostora in Balkana. UP ZRS razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo strokovnega osebja (računovodstvo, pravna in kadrovska služba, tajništvo), ki predstavlja administrativno in tehnično podporo projektu in vodi finančno-administrativne dejavnosti.


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija
http://www.koper.si

Mestna občina Koper predstavlja središče državnega pomena in središče ene od 8 funkcijskih regij Slovenije. Je vodilna sila gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja, zaradi posebne identitete in prepoznavnosti pa tudi kulturno stičišče v regiji. Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene z zakonom. Mestna občina Koper sodeluje kot partner ali vodja projekta pri različnih projektih s področja turizma, varstva okolja, kulturne dediščine ter infrastrukurnega in urbanističnega razvoja.


Občina Dolina, Dolina 270, 34018 Dolina, Italija
http://www.sandorligo-dolina.it

Dolina je občina v Republiki Italiji, ki se nahaja okoli 10 km jugovzhodno od Trsta, v najsevernejšem delu Istre, v bližini italijansko - slovenske meje pod Socerbom, nekako na geološki meji med kraškim in flišnim svetom.

Na podlagi Statuta je občina Dolina organ lokalne samouprave, ki zastopa lastno skupnost, skrbi za njeno korist in pospešuje njen razvoj ob spoštovanju družbenega in naravnega okolja. Poseben poudarek daje Statut občine Dolina krepitvi vrednot bratstva, miru in omikanega sožitja med narodi, ki živijo na njenem območju. Sledeč omenjenim osnovnim vrednotam, si je Občina Dolina leta 1981 zamislila in postala glavni pobudnik prireditve »Odprta meja – Confine aperto«, katere namen je uveljavitev zamisli o premostitvi meja.


Občina Milje, Pisarna za promocijo mesta, Piazza Repubblica, 4, 34015 Milje, Italija
http://www.comune.muggia.ts.it

Milje so mestece postavljeno v zavetje istoimenskega zaliva. Stari del še danes na več delih ščiti obzidje, za katerim se skrivajo četrti srednjeveškega kova. Prve naselitve na območju miljskega polotoka segajo v obdobje gradišč na območju Elerjev / Sv.Barbare (srednja bronasta doba) in Milj (Muggia Vecchia), na območju katerih se je prek stoletij razvil Castrum Muglae. Po tem, ko se je prebivalstvo postopoma selilo proti obalam, predvsem po strahotnem tržaškem vdoru leta 1353, je zaživelo naselje imenovano Borgolauro, današnje Milje. Zgodovinski center, ki ima posebno ''šotorasto'' obliko, se razteza okoli mandrača, z obzidjem zaščitenega pristana. Milje predstavljajo naselitveni sestav značilen za obmorska naselja severnega Jadrana, ki se razvije med 13. In 14. Stoletjem, še dandanes je tu zaslediti zanimanja vredne arhitektonske objekte. Po skoraj petih stoletjih pod oblastjo oglejskega patriarhata (931-1420), Milje z aktom predaje stopijo pod okrilje Beneške republike, ki tu vladajo vse do leta 1797. Značilni beneški lev je opaziti na več koncih mesta – pri vratih Portizza (porta del Levante), na poslopju občine in na gradu. Beneški vpliv ni opaziti zgolj v arhitektoniki poslopij temveč tudi v okviru določenih navad, kot je na primer vsakoletni karneval. Milje so z ustanovitvijo ladjedelnice Porto San Rocco pogumno stopile v problematiko 19. stoletja, na tem območju danes stoji istoimensko komercialno pristanišče.


Park Prijateljstva in Sožitja, Circolo Istria, Via Economo 10, Trieste, Italija
http://www.circoloistria.it/home.asp

Park Prijateljstva in Sožitja – posvečen F. Tomizzi, zagovorniku Sloge – je bil postavljen v Cereju, območju občine Milje, na poljih ob slovensko-italijanski meji na pobudo krožka ''Istria'', slovenskega Kulturnega društva iz Milj, koprskega društva Boškarin in v Sloveniji živeče italijanske skupnosti.
Glavni namen parka je zbirati in ohranjati glavne avtohtone vrste rastlinja (vinska trta, oljka, sadno drevje in aromatične rastline v izumiranju) in živali (ovce, koze, čebele, osli, kokoši), ki so na robu izumrtja, obenem pa razvijati še didaktično dejavnost, namenjeno predvsem šolarjem, v obliki predavanj, zlasti pa praktičnih prikazov čebelarskih tehnik, točenja medu, molže in sirarskih tehnik, načinov trgatve in nabiranja oljk.


Tržaška pokrajina, Piazza Vittorio Veneto 4, Trst, Italija
http://www.provincia.trieste.it

Tržaška pokrajina je geografsko najmanjša med italijanskimi pokrajinami: dolga je približno trideset kilometrov, skupne površine 212 kvadratnih kilometrov, ima 232.601 prebivalcev (2011), gostota poseljenosti je 1115 preb./km², šteje šest občin, razteza pa se med Jadranskim morjem in Krasom (pribl. 300m nadmorske višine), med Goriško pokrajino na severozahodu in mejo s Slovenijo na jugovzhodu.
Geografska majhnost pa vseeno ne omejuje pokrajinske uprave pri obsežnem načrtovanju in delu; ta majhnost pravzaprav lahko predstavlja področje za naprednejše eksperimentiranje, povezavo med različnimi kulturami ter izkušnjami.


Univerza v Padovi, Oddelek za živalsko agronomijo, prehrano, naravne vire in okolje, Viale dell'università 16, 35020 Legnaro (PD), Italija
http://www.dafnae.unipd.it

DAFNAE (Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente) ima zastavljen cilj promocije kvalitetnega človekovega življenja, konkurenčnosti kmetijsko-živilskega sektorja in trajnostno rabo naravnih virov preko spoznavanja rastlinja, živali, zemlje ter mikroorganizmov. Vse omenjeno v skrbi za ohranjanje ekoloških sistemov, zaščite rastlin, valorizacije urejenega okolja in biodiverzitete.


Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia), Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
http://www.ptice.si

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) je neprofitna in nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1979 ter deluje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Osnovno poslanstvo društva je varovanje ptic in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, publicistično in izobraževalno dejavnostjo, popularizacijo ornitologije ter s sodelovanjem z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. V društvu je združenih nekaj manj kot 1000 članov, ima pa tudi pisarno, kjer je zaposlenih 20 sodelavcev različnih profilov in znanj. Društvo aktivno upravlja tudi s tremi naravnimi rezervati.


NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, Popkova ulica 4, 1380 Cerknica, Slovenija
http://www.nec-cerknica.si

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica (NEC, Cerknica) je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompetenčni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja. Glavne dejavnosti zavoda so: podjetniško in poslovno svetovanje in usposabljanje, VEM IN e-VEM točka za področje Notranjsko-Kraške regije, razvoj in vodenje projektov s področja trajnostnega razvoja, motivacija in animacija mladih ter brezposelnih za razvojno projektno delo in podjetništvo, razvoj ruralnih območij in aktivno delovanje v programu LEADER, izobraževanje za učinkovito upravljanje območij bogatih z naravno in kulturno dediščino, incoming turistična agencija, mednarodno sodelovanje na področju razvoja kakovosti storitev, interpretacije dediščine, okoljske učinkovitosti in kreativne industrije.


Univerza v Trstu, Laboratorij za genetiko, Oddelek za vede o življenju, Via Licio Giorgieri 5, 34127 Trst, Italija
http://dsv.units.it/Benvenuto-home

Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste (Oddelek bioloških ved Univerze v Trstu) se zahvaljujoč svojemu geopolitičnemu položaju že od nekdaj ukvarja s težavami povezanimi s čezmejnim sodelovanjem in spoznavanjem na vseh področjih raziskave, izobraževanja in didaktike, kar je med ostalim razvidno že iz že financiranih dotičnih projektnih raziskav, mednarodne mobilnosti docentov in študentov, znatnega števila mednarodnih dogovorov.


Društvo Boškarin, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, Slovenija
http://www.drustvo-boskarin.si

Društvo Boškarin je bilo ustanovljeno leta 2003 z namenom oživitve in ohranjanja avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst. Največji izziv za člane društva je ohranitev istrske kulturne dediščine v zaledju slovenske Istre ter spodbujati njen nadaljnji razvoj. Svoje cilje in naloge uresničujemo v okviru svojih možnosti, potreb in programa. Zelo uspešen projekti, katerega smo začeli leta 2007 s pomočjo MOK-a, DOPPS-a in naših rejcev je bil projekt embriotransfer-revitalizacija podolskega goveda. S tem projektom nam je uspelo na naše področje ponovno naseliti novo generacijo podolskega goveda, ki se sedaj pase na naših pašnikih. To so: Primo, Boškarin, Bruna in Gardelin. Projekti na katere smo zelo ponosni, ker bogatijo in promovirajo našo istrsko dediščino so: istrska tržnica, ki poteka vsak konec tedna v Kopru (prodaja avtohtonih produktov Istre), razne kulinarične in zeliščarske delavnice, katere potekajo v pomladanskih mesecih in tradicionalni poletni ex-tempore na temo Istre v Hrastovljah in Topolovcu.


Geotema Srl, Via Piangipane 141 - interno 5, 44121 Ferrara, Italija
http://www.geotema.it/

Geotema S.r.l., spin-off podjetje Univerze v Ferrari, je dejavno od leta 2004 v okoljskem sektorju. Njegove glavne dejavnosti so: komunikacija in teritorialno programiranje, GIS in telemeritve, upravljanje območij Natura 2000, izdelava presoje vplivov na okolje, numerični modeli o disperziji virov onesnaževanja v atmosferi in vodnih telesih, administrativne in poljudne spletne tečaji za promocijo in upravljanje z naravnimi vrednotami. Podjetje se poslužuje znanja raziskovalcev in univerzitetnih profesorjev s področja geologije, geomorfologie in hidrologije.

noga-krava

 UP  logo-ZRS        logo-ministrstvo-italija

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e daifondi nazionali.

 

 

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo POLITIKO PIŠKOTOV

EU Cookie Directive Module Information