jeziki 02jeziki 05jeziki 06jeziki 07jeziki 08

Izobraževalne aktivnosti

Predavanja, delavnice in terenski dnevi (UP ZRS)

 • Tabor na Cerkniškem jezeru za študente Sredozemskega kmetijstva
 • Terenski dan za študente Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete v slovenski Istri (20.5.2014)
 • Terenski dan za študente Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete v slovenski Istri(21.5.2014)
 • Predavanje Metulji kot bioindikatorji – primer glogove belinke(30.4.2014)
 • Delavnica za učence osnovne šole iz Kranja (4.4.2014)
 • Delavnica za dijake gimnazije v Mariboru (4.4.2014)
 • Predavanje o varstvu potrošnika z vidika zagotavljanja varne hrane (13.1.2014)
 • Delavnica za dijake Gimnazije Koper (Januar 2014)
 • Predavanje o genetski raznolikosti oljk (16.12.2013)
 • Delavnica v Osnovni šoli Koper (November 2013)
 • Delavnica za otroke z Osnovne šole Dekani (September 2013)

Predavanja, delavnice in terenski dnevi Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife)

 • Kraška travišča, ptice in biodiverziteta, Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (15.11.2012)
 • Kraška travišča, biotska raznovrstnost in skrb za neokrnjeno okolje, OŠ Lucija, Lucija (26.10.2012)
 • Kraška travišča, ptice in biodiverziteta (6.7.2012)
 • Kraška travišča, ptice in biodiverziteta, Prade, Mladinski ornitološki tabor (28.6.2012)
 • Kraška travišča, ptice in biodiverziteta, Hrpelje, OŠ Hrpelje (21.5.2012)
 • Pomen in zaščita travišč s pravilno rabo na območjih NATURA 2000, Cerknica, knjižnica Jožeta Udoviča (4.4.2012)

Predavanja, delavnice in terenski dnevi NEC - Notranjski ekološki center

 • Potujoča razstava o projektu BIODINET, Kmetija Trček v Hrastovljah (3.11.2012)
 • Strokovna ekskurzija na Notranjsko (28.8.2012)
 • Predavanje Primeri dobrih praks dediščinskih kmetij (28.8.2012)

Predavanja, delavnice in terenski dnevi Univerze v Trstu

 • Seminar za študente biologije, okoljske biologije, tehnologije in znanosti okolja in narave iz tržaške univerze(17.12.2012)
 • “Fileogeografia e genetica delle popolazioni di Apis mellifera sp.”(2013)
 •  

Terenski dan za študente Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete v slovenski Istri

Za študente 1. letnika Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete (UP) smo 20. maja 2014 organizirali terenski dan na slovenski Obali, v okolici Izole. Študentje so se na terenu seznanili z visoko biotsko pestrostjo čezmejnega prostora s poudarkom na avtohtonih rastlinskih in živalskih vrstah. Hkrati so si študentje ogledali tudi delovanje meteorološke postaje.

 • izola1
 • izola2
 • izola3
 • izola4

Terenski dan za študente Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete v slovenski Istri

Za študente 1. letnika Sredozemskega kmetijstva in Biodiverzitete (UP) smo 21. maja 2014 organizirali terenski dan v okolici Piranu. Študentje so spoznavali tradicionalne istrske pasme in sorte ter raziskovali vpliv tradicionalnega in intenzivnega kmetijstva na krajino.

 • aktivnosti-terenski-dan-v-istri-01
 • aktivnosti-terenski-dan-v-istri-02
 • aktivnosti-terenski-dan-v-istri-03
 • aktivnosti-terenski-dan-v-istri-04
 • aktivnosti-terenski-dan-v-istri-05

Predavanje Metulji kot bioindikatorji – primer glogove belinke

V okviru projekta BioDiNet smo želeli natančno proučiti vpliv različnih tipov upravljanja z zemljišči na biodiverziteto travišč Kraškega roba. Najbolj smo proučevali vpliv paše ter zaraščanja, da pa bi z gotovostjo lahko podali učinkovite smernice za upravljanje s temi površinami, ki so vrstno zelo bogati, smo analizirali vpliv upravljanja na biodiverziteto z več vidikov in več taksonomskih skupin (dnevni metulji, hrošči plojkaši in drugi talni nevretenčarji). Ker so metulji poznani kot dobri bioindikatorji, je bil del raziskave namenjen natančnemu proučevanju ocene velikosti populacije glogove belinke (Pieridae: Aporia crataegi); vrste dnevnega metulja, ki je na Kraškem robu še množičen, a iz nepopolnoma pojasnjenih vzrokov v močnem upadu po številnih drugih delih areala širom Evrope. Na predavanju smo zato govorili predvsem o pomembnosti sinteze rezultatov, ki nakazujejo drugačne rešitve, kot bi jih sicer morda predvideli le na rezultatih, pridobljenih iz posameznih segmentov študije. Predaval je dr. Jure Jugovic, univerzitetni diplomirani biolog in profesor biologije.


9-predavanje 10-predavanje 11-predavanje 

Tabor na Cerkniškem jezeru za študente Sredozemskega kmetijstva

Za študente 3. Letnika Sredozemskega kmetijstva (UP) je bil 26. in 27. maja 2014 organiziran dvodnevni tabor na Cerkniškem jezeru. Na taboru so študentje spoznali delovanje didaktične kmetije ter načine upravljanja s pašniki s pomočjo avtohtonih pasem živali.

Predavanje o varstvu potrošnika z vidika zagotavljanja varne hrane

V okviru projekta Biodinet je 13.1.2014 je potekalo predavanje dr. Elizabete Mičović z naslovom "Varstvo potrošnika z vidika zagotavljanja varne hrane". Predavateljica je predstavila osnovne pravice potrošnikov, ki izhajajo iz zakona o varstvu potrošnikov. Kako in kdaj je lahko potrošnik žrtev nepoštenih praks (zavajanja z neustreznim označevanjem in oglaševanjem, potvorbe živil, morebitne zastrupitve...). Predstavila je konkretne primere iz prakse in vlogo nosilcev živilske dejavnosti, inšpekcijskih služb in potrošnika.

Predavanje o genetski raznolikosti oljk

V sklopu Famnitovih bioloških večerov na UP FAMNIT je Matjaž Hladnik 16.12.2013 predaval o genetski raznolikosti oljk ter njen pomen pri pridobivanju novih sort. V predavanju je predstavil proces domestikacije oljk, širitve oljk iz centrov izvora ter predstavil izsledke tujih in domačih raziskav s področja genetske raznolikosti genskih virov ter pomen le teh za potrebe žlahtnjenja.

Delavnica za učence osnovne šole iz Kranja

V sklopu projekta BioDiNet smo 4. aprila 2014 organizirali delavnico za nadarjene učence osnovne šole v Kranju. Ogledali smo si primere avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih okolij ter spoznavali značilnosti narave slovenske Istre, od podnebja in kamninske podlage do vpliva človeka na oblikovanje krajine. 

7-os-kranj  8-os-kranj

Delavnica za dijake  gimnazije v Mariboru

V sklopu projekta BioDiNet je 4. aprila 2014 potekala delavnica o avtohtonih vrstah v slovenski Istri za dijake z I. gimnazije v Mariboru. Delavnice sta se udeležila dva razreda 4. letnika gimnazije v Mariboru. Dijaki so spoznavali rastlinsko in živalsko pestrosti našega submediterana ter avtohtone pasme. 

5-delavnica-MB 6-delavnica-MB

Delavnica za dijake koprske gimnazije 

V januarju 2014 smo v sklopu projekta izvedli delavnico za dijake koprske gimnazije. Dijaki so spoznali značilnostikraškega roba biologijo s poudarkom na biologiji in varstvu tommasinijeve popkorese, endemične vrste čezmejnega območja.

Delavnica v Osnovni šoli Koper

Za otroke vseh treh paralelk tretjega razreda Osnovne šole Koper smo v novembru 2013 izvedli delavnico, na kateri smo šolarjem predstavili biodiverziteto Kraškega roba - rastline in živali v kalih, na kraških traviščih in v drugih značilnih habitatih. Z otroki smo se pogovarjali, kaj rastline in živali ogroža in kako lahko varujemo naravo.

Izvedli smo tudi praktični del, kjer so se otroci spoznali z majhnimi nevretenčarji, ki živijo v gozdnih tleh. Listni opad smo presejali skozi sejalnik ter živali razporedili po pladnjih, da smo si jih lahko pobliže ogledali. Obiskal pa nas je tudi boškarin Bruno, ki je otrokom pomagal živali določiti.

Za zaključek našega druženja pa smo izvedli likovno delavnico, kjer so se otroci preizkusili v slikanju fresk. Tematika likovne delavnice je bila »Kraški rob in njihovi značilni prebivalci«.

Vsem otrokom smo razdelili pobarvanke, balone, označevalce za knjige in barvice Biodinet, njihovim učiteljicam pa smo podarili tudi majice.

1-os-koper 2-os-koper

Delavnica za otroke z Osnovne šole Dekani

V septembru 2013 smo izvedli delavnico za šolarje z Osnovne šole Dekani. Učenci so spoznali pomen ohranjanja naravne in kulturne krajine ter spoznali nekatere značilne avtohtone pasme živali. Med sprehodom po naravi so izdelali priročni herbarij, na kmetiji Trček pa so si ogledali hleve s konji in govedom ter pobarvali Biodinetovo pobarvanko. Obiskala nas je tudi novinarka radia Koper in posnela prispevek o projektu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5

17. decembra 2012 je potekal seminar namenjen študentom biologije, okoljske biologije, tehnologije in znanosti okolja in narave iz tržaške univerze, na katerem je prisostvovalo 27 študentov in 5 docentov vpletenih v projekt. Profesor Pallavicini je predstavil tematike, ki bodo obravnavane v okviru projekta ''BioDiNet'' ter študentom v grobem prikazal kaj so čezmejni projekti. Za tem je prof. em. L. Poldini predstavil predavanje o kraških goljavah “Lande carsiche: inquadramento floristico e vegetazionale”. Zaradi pomanjkanja časa je predvideno predavanje prof. Pallavicini in dr. V. Bertucci, “Fileogeografia e genetica delle popolazioni di Apis mellifera sp.”, bilo prestavljeno na eno prihodnjih srečanj s študenti tržaške univerze, načrtovan v letu 2013.

 • izobrazevalne-delavnice-01
 • izobrazevalne-delavnice-02
 • izobrazevalne-delavnice-03
 • izobrazevalne-delavnice-04
 • izobrazevalne-delavnice-05

noga-krava

 UP  logo-ZRS        logo-ministrstvo-italija

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e daifondi nazionali.

 

 

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo POLITIKO PIŠKOTOV

EU Cookie Directive Module Information